Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514   Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514

I don't know if Yogi ever used this Spalding baseball bat, but somebody certainly did. It is a vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514.
Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514   Vintage Yogi Berra Model Spalding Pacesetter 34 Baseball Bat, Star-Maker 48-514